SOA-O Figure 10 – Effect Class

SOA-O Effect Class